ZESPÓŁ KLASZTORNY O.O. JEZUITÓW

ZAKRES PRAC:

Kompleksowy remont konserwatorski barokowego wystroju wnętrza kościoła i kaplic oraz wirydarza wraz z przylegającym dziedzińcem.
Wnętrze kościoła i kaplic: prace obejmowały – konserwację odsłoniętych fragmentów barokowej polichromii, wykonanie autorskiego projektu rekonstrukcji i aranżacji (mgr Danuta Mazur) konserwację tynków, sztukaterii i gzymsu wieńczącego, rekonstrukcje i aranżację barokowej polichromii na ścianach nawy do wysokości gzymsu wieńczącego, konserwację barokowego wyposażenia w tym złoconych, srebrzonych, polichromowanych ołtarzy – głównego i bocznych, konserwacja barokowej grupy ukrzyżowania z gotyckim krucyfiksem z XIV w., prospektu organowego, barokowej balustrady w prezbiterium, kamiennej gotyckiej pięty, stolarki drzwiowej, konserwację 12 wielkoformatowych obrazów na płótnie i desce wraz z ramami, konserwację elementów metalowych w tym krat do kaplic, zasuwy obrazu w ołtarzu bocznym (płaskorzeźba), epitafium Władysława Ostrowskiego, srebrnych świeczników, konserwację i rekonstrukcję portali i posadzek. Wirydarz wraz z przylegającym dziedzińcem: konserwacja i częściowa rekonstrukcja tynków romańskich elewacji klasztoru w oparciu o wyniki badań wykonanych przez ISCMOiB w Krakowie, konserwacja sztukatorskiego i kamiennego detalu architektonicznego, rekonstrukcja posadzek i nawierzchni, mała architektura. 

OpracowaNie projektu rewaloryzacji wirydarza – Julia Mazur, konserwacja i rekonstrukcja tynków „rzymskich” na elewacjach (z zachowaniem winobluszczy), wymiana nawierzchni na kostkę, remont instalacji wod-kan i budowa małej architektury.

Zespół klasztorny O.O. Jezuitów w Krakowie

Kompleksowy remont konserwatorski.

Zespół klasztorny O.O. Jezuitów w Krakowie

Kompleksowy remont konserwatorski.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Źródło: wikipedia.org Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij okno.